Jak COVID-19 wpłynął na medycynę pracy?

0
18

Powstanie i rozprzestrzenienie się po świecie wywołującego chorobę COVID-19 wirusa SARS-CoV-2, wpłynęło w zasadzie na każdą dziedzinę życia. Pandemia spowodowała też wiele zmian w  medycynie pracy. Są one związane z tym, że w ostatnich latach w Polsce doszło do wielu zmian w organizacji pracy oraz w podejściu do zdrowia pracowników. W artykule tłumaczymy, do jakich zmian doszło na rynku pracy oraz w jaki sposób wpłynęły one na medycynę pracy.

Telemedycyna coraz popularniejszą formą kontaktu z lekarzami

Jedną z kluczowych zmian, do powstanie których doszło w medycynie pracy, jest rosnąca popularność telemedycyny. W czasie pandemii wiele klinik i przychodni oprócz tradycyjnych wizyt w gabinetach lekarskich zaczęło też oferować swoim pacjentom możliwość konsultacji lekarskich online. Dzięki temu pacjenci nie musieli wychodzić z domu i narażać się na ryzyko zakażenia wirusem. Telekonsultacje stały się popularne także w medycynie pracy. Pracownicy mogli skonsultować się z lekarzem bez konieczności opuszczania miejsca pracy. W formie telekonsultacji zaczęły być też przynajmniej częściowo być przeprowadzane badania wstępne i kontrolne medycyny pracy.

Zmiana organizacji pracy – wprowadzenie zdalnego trybu pracy

Kolejną istotną zmianą, która została wprowadzona w trakcie trwania pandemii Covid-19 było zastosowanie zdalnego trybu pracy. Jak tłumaczy nasz rozmówca, lekarz medycyny pracy z Przychodni medycznej MEDAN w Jarocinie:

Wiele firm zdecydowało się na zastąpienie pracy w biurze, czyli w siedzibie firmy, pracą zdalną. Taka zmiana miała na celu ograniczenie ryzyka zakażenia pracowników. Na początku praca zdalna była dla wszystkich dużym wyzwaniem. Wiązała się ona z problemami nie tylko dla pracowników i dla pracodawców, ale również dla specjalistów od medycyny pracy.

Pracownicy, którzy nagle rozpoczęli pracę z domu, musieli poradzić sobie z wieloma wyzwaniami, takimi jak brak ergonomicznego stanowiska pracy czy utrzymywanie niewłaściwej postawy ciała. W związku z tym musiały się też zmienić udzielane pacjentom przez specjalistów medycyny pracy porady i zalecenia.

Rozwój programów profilaktycznych

W czasie pandemii wiele firm zdawało sobie sprawę z konieczności zadbania o zdrowie swoich pracowników. Z tego powodu rozwinęły się programy profilaktyczne, które miały na celu poprawę zdrowia pracowników i zapobieganie u nich powstawaniu chorób zawodowych. Programy te obejmowały szkolenia dotyczące prowadzenia zdrowego stylu życia, dietetyki oraz ćwiczeń fizycznych. Wprowadzenie programów profilaktycznych miało też na celu zapobieganie chorobom oraz poprawienie jakości życia pracowników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here